O nás

Vznik ASF sa dátuje až do roku 2010. Hlavným cieľom tímu bolo združovať ľudí, ktorí majú záujem o airsoft a obdobné aktivity.

Rok po založení tímu ASF sa pre lepšiu organizáciu založilo občianske združenie Športový airsoftový klub ASF. Vznikom občianskeho združenia sa rozšírili aj kompetencie klubu a možnosti s organizovaním rôznych podujatí zameraných aj pre širšiu verejnosť.

V roku 2022 sa začalo upravovať smerovanie našeho klubu a preto sme zmenili názov na Športový klub ASF a zároveň sme upravili stanovy našeho o.z., tak aby sme sa mohli venovať aj športovej streľbe a teda aj vystavovať potvrdenie pre potreby zbrojného preukazu.

Hlavné aktivity ASF sú :

 • Zúčastňovanie sa streleckých súťaži
 • Organizovanie streleckých súťaži
 • Zúčastňovanie sa MILSIM/LARP akcií
 • Animačné programy pre deti
 • Rekonštrukcia historických pamätníkov
 • Statické a dynamické ukážky pre verejnosť
 • Ekologické a prezentačné podujatia

Aktivity

Výber aktívít nášho klubu za posledné obdobie


2% z dane

2%

Financie z 2% z dane sme využili na :

 • rekonštrukciu dela z 2. sv. vojny vo Vrútkach
 • rekonštrukciu dela z 2. sv. vojny na Minčole
 • nákup a výroba rekvizít na podujatie Red Problem
 • materiál na ukážky ku MDD,..
 • ekologické akcie ku dňu Zeme
 • prezentácie airsoftu
 • a mnoho ďalšieho

V prípade, že nás chcete podporiť stačí postupovať nasledovne :

 • Do 15.02.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov za daň.
 • Požiadajte svojho zamestnávateľa, aby Vám vystavil "Potvrdenie o zaplatení dane".
 • Z potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane. Je to maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3€.
 • Do vyhlásenia doplňte osobne údaje sumu a dátum zaplatenia dane.
 • Obe tieto tlačivá, teda potvrdenie spolu s Vyhlásením, doručte do 31.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

STRELECKÝ KLUB

Od roku 2022 prešiel náš klub čiastočnou úpravou smerovania a väčšiná z našich členov je aj držiteľmi zbrojných preukazov. Naši členovia sa zúčasťnujú okrem iného ja streleckých tréningov a súťaži v rôznych kalibroch.V prípade záujmu vieme poskytnuť členstvo v našom klube všetkym záujemcom o zbrojný preukaz kategórie E - na športové účely. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a môžete užívať výhody členstva.

Podujatia

Cieľom nášho klubu, je organizovať rôzne typy podujatí pre širokú verejnosť. Na základe našich bohatých skúsenosti s organizovaním podujatí sa snažíme do každého podujatia priniesť niečo nové a inovatívne. Veríme, že si každý nájde to, čo je pre neho lákavé.ZOZNAM PODUJATÍ:

eventCalendar